εσωτερική αξιολόγηση (αξιολόγηση – σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων)

Για κάθε σχολικό έτος, αναρτούμε την “Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας” καθώς και τον “Συλλογικό Προγραμματισμό Σχολικής Μονάδας”, σε συνοπτική μορφή.

Σχολικό Έτος 2020-21

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας: apotimisi2020_21.pdf

Σχολικό Έτος 2021-22

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας: programatismos2021_22.pdf

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας: apotimisi2021_22.pdf