παρατεταγμένοι ευέλπιδες

Προκαταρκτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών

Αναρτούμε την εγκύκλιο αναφορικά με την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καθώς και την αντίστοιχη προκήρυξη.

σχετικά άρθρα