σύνθημα σε πίνακα: stop bullying

Ευαισθητοποίηση Απέναντι στο Φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού

Το σχολείο μας σε συνεργασία με το κέντρο πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», που εδρεύει στο Αγρίνιο, οργάνωσε διήμερη δράση (10 και 14 Μαρτίου) ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών απέναντι στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (Bullying).

Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας πήραν μέρος στη δράση μέσα από σενάρια ευαισθητοποίησης αλλά και ομαδική συζήτηση που ακολούθησε με την κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο του Κέντρου.

Σκοπός της δράσης ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες αφενός, τις μορφές που μπορεί να λάβει ο σχολικός εκφοβισμός και τις συνέπειές τους και αφετέρου, την ευθύνη που φέρει κάθε άτομο στην αντιμετώπισή του εντός και εκτός του σχολείου.

σχετικά άρθρα