ανθρώπινο δυναμικό (διοίκηση – προσωπικό – μαθητικά συμβούλια – σύλλογος γονέων και κηδεμόνων)

Κατά το σχολικό έτος 2021-22, στο σχολείο μας φοιτούν 57 μαθητές, το διδακτικό προσωπικό ανέρχεται σε 12 εκπαιδευτικούς, ενώ εργάζεται 1 άτομο ως βοηθητικό προσωπικό.

Διοίκηση

Βλαχοπάνου Ευσταθία, Διευθύντρια
Μαργαρίτης Δημήτριος, Αναπληρωτής Διευθυντής

Σύλλογος Διδασκόντων

Βλαχοπάνου Ευσταθία, Θεολόγος (ΠΕ01)
Αντωνίου Φλωρεντία, Φιλόλογος (ΠΕ02)
Θεοδωρόπουλος Εμίλ, Φιλόλογος (ΠΕ02)
Σκόντζου Ουρανία, Φιλόλογος (ΠΕ02)
Κανελλόπουλος Γεώργιος, Μαθηματικός (ΠΕ03)
Ράπτη Ειρήνη, Μαθηματικός (ΠΕ03)
Μήτσης Ιωάννης, Φυσικός (ΠΕ04.1)
Χαρίση Ελένη, Αγγλικών (ΠΕ06)
Κοντοπάνος Αναστάσιος, Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
Μαργαρίτης Δημήτριος, Κοινωνιολόγος (ΠΕ78)
Τζογάνης Θεόδωρος, Μηχανολόγος (ΠΕ82)
Αθανασίου Αγγελική, Πληροφορικής (ΠΕ86)

Μαθητικά Συμβούλια

15-μελές

Σπυρίδων Σ., Πρόεδρος
Γεώργιος Ε., Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Μ., Γραμματέας
Ιωάννης Γ., Μέλος
Κωνσταντίνος Σ., Μέλος
Κρισλίντ Τ., Μέλος
Ειρήνη Σ., Μέλος
Σπυρίδων Σ., Μέλος
Παρασκευή Μ., Μέλος
Μαρία Μ., Μέλος
Γεώργιος Κ., Μέλος
Παναγιώτης Τ., Μέλος
Κωνσταντίνος Μ., Μέλος
Ταξιάρχης Γ., Μέλος
Ευαγγελία Ν., Μέλος

5-μελές Α΄ Γυμνασίου

Μαργαρίτα Τ., Πρόεδρος
Ταξιάρχης Γ., Γραμματέας
Μάριος Μ., Ταμίας
Ορέστης Μ., Μέλος
Δήμητρα Σ., Μέλος

5-μελές Β΄ Γυμνασίου

Σπυρίδων Σ., Πρόεδρος
Μαρία Μ., Γραμματέας
Λέντιο Τ., Ταμίας
Μαριάννα Μ., Μέλος
Αντιγόνη Κ., Μέλος

5-μελές Γ΄ Γυμνασίου

Κρισλίντ Τ., Πρόεδρος
Γιαννούλα Τ., Γραμματέας
Γεωργία Σ., Ταμίας
Κωνσταντίνος Σ., Μέλος
Σπυρίδων Μ., Μέλος

5-μελές Α΄ Λυκείου

Παρασκευή Μ., Πρόεδρος
Βασιλική Κ., Γραμματέας
Στυλιανή Ζ., Ταμίας
Ελένη Ψ., Μέλος
Λαμπρινή Σ., Μέλος

5-μελές Β΄ Λυκείου

Βασίλειος Μ., Πρόεδρος
Ειρήνη Σ., Γραμματέας
Φίλιππος Κ., Ταμίας
Γεώργιος Κ., Μέλος
Σπυρίδων Σ., Μέλος

5-μελές Γ΄ Λυκείου

Ευφροσύνη Γ., Πρόεδρος
Ιωάννης Γ., Γραμματέας
Γεώργιος Ε., Ταμίας

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Μανδύλης, Πρόεδρος

Βοηθητικό Προσωπικό

Μαυροπούλου Μαρία, Καθαρίστρια