σχετικά με τον ιστότοπο

Ο παρόν ιστότοπος αποτελεί το αποτέλεσμα υλοποίησης της δράσης που επιλέχθηκε για το σχολικό έτος 2021-22 στο πλαίσιο της “αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων”. Η ομάδα που υλοποίησε τη δράση είχε ως μέλη τους εκπαιδευτικούς: Αθανασίου Αγγελική, Θεοδωρόπουλο Εμίλ, Μαργαρίτη Δημήτριο και Μήτση Ιωάννη.

Για τη δημιουργία του ιστότοπου χρησιμοποιήθηκε το ακόλουθο ελεύθερο ή δωρεάν λογισμικό

apache mysql php wordpress yoast elementor duplicator filebird fontawesome cookies notice wp optimize gimp