ωρολόγιο πρόγραμμα (ωράριο – μαθήματα – ενημέρωση γονέων)

Ωράριο Διδασκαλίας

Το ωράριο διδασκαλίας των μαθημάτων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί

διδακτική
ώρα
έναρξη – λήξη
08:10′ – 08:55′
09:05′ – 09:50′
10:00′ – 10:45′
10:55′ – 11:35′
11:40′ – 12:25′
12:30′ – 13:10′
13:15′ – 13:45
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κάντε λήψη ή δείτε το ισχύων ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων, ανά τάξη.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων

Κάντε λήψη ή δείτε τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών, μπορούν να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, για τη σχολική επίδοση των παιδιών τους.