διαχείριση κινδύνων (σχεδιασμός – ασκήσεις ετοιμότητας)

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με έκτακτα γεγονότα, έχει συνταχθεί στο σχολείο μας μνημόνιο ενεργειών για τη διαχείρισή τους.
Το σχέδιο προβλέπει μέτρα πυρασφάλειας, τρόπους αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων και οδηγίες αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων και χημικών – βιολογικών – ραδιενεργών – πυρηνικών συμβάντων. Επίσης, έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας με μέλη το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Κάθε μία από αυτές τις ομάδες έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες τόσο για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσο και για τη διαχείριση των έκτακτων γεγονότων αν συμβούν.
Αναλυτικά το σχέδιο αποτυπώνεται στο αρχείο hazzards.pdf

Ειδικά για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου, έχει συνταχθεί ξεχωριστό σχέδιο που αποτυπώνεται στο αρχείο earthquake.pdf
Μέρος του σχεδίου αποτελεί η εκκένωση του σχολικού κτιρίου, σύμφωνα με το βίντεο που ακολουθεί.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου μπορείτε να βρείτε στα ενημερωτικά φυλλάδια του ΟΑΣΠ: oasp1.pdfoasp2.pdfoasp3.pdf