υποδομές (ελεύθεροι χώροι – κτιριακές υποδομές – εξοπλισμός)

Οι κτιριακές υποδομές του Γυμνασίου – Λ.Τ. Φυτειών περιλαμβάνουν το κεντρικό κτίριο της σχολικής μονάδας, όπου στεγάζονται 6 αίθουσες διδασκαλίας, 5 βοηθητικές αίθουσες, οι χώροι διοικητικής υποστήριξης (γραμματεία, αίθουσα καθηγητών και γραφείο διεύθυνσης) καθώς και το κυλικείο.

Το κτίριο περιβάλλεται από προαύλιο κατάφυτο χώρο έκτασης 2000m2, όπου υπάρχει γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ. Στόχος είναι το επόμενο διάστημα να αναπτυχθούν και άλλες υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως γήπεδο ποδοσφαίρου, χώροι αλληλεπίδρασης των μαθητών και κήπος, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο σεβασμός των μαθητών μας προς το φυσικό περιβάλλον, να καλλιεργηθεί η αισθητική τους και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με τη χλωρίδα και τα ερεθίσματα που αυτή προσφέρει στο πλαίσιο της μάθησης.

Οι αίθουσες διδασκαλίας εκτείνονται στους δύο ορόφους του κτιρίου, ενώ διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μαθησιακή διαδικασία, όπως και κλιματισμό. Οι βοηθητικές αίθουσες – εργαστήρια αξιοποιούνται επικουρικά από το σύνολο του έμψυχου δυναμικού της σχολικής μονάδας, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Αναλυτικότερα, οι βοηθητικές αίθουσες – εργαστήρια του Γυμνασίου – Λ.Τ. Φυτειών περιλαμβάνουν:
Εργαστήριο Πληροφορικής
Εργαστήριο Φυσικών επιστημών
Σχολική Βιβλιοθήκη
Αίθουσα Μουσικής
Αίθουσα Εκδηλώσεων

Το εργαστήριο πληροφορικής αξιοποιείται κυρίως στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής καθώς επίσης και σε άλλα μαθήματα, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Σε επίπεδο υποδομών περιλαμβάνει δέκα (10) σταθμούς εργασίας, συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο, κι έναν ακόμη Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σε ρόλο εξυπηρετητή (server). Οι σταθμοί διαθέτουν συστήματα Ms Windows 10 Pro Education, καθώς και Linux Ubuntu MATE για τη χρήση από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ σημειώνεται ότι υπάρχει εγκατεστημένο και πακέτο εκπαιδευτικού λογισμικού που δύναται να αξιοποιηθεί σε όλα τα μαθήματα.

Το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης” ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006). Διαθέτει όλες τις απαραίτητες διατάξεις και αναλώσιμα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των πειραματικών διαδικασιών που προτείνονται στα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων των θετικών επιστημών.

Η αίθουσα βιβλιοθήκης του σχολείου χρησιμοποιείται ως χώρος ανάγνωσης και αναζήτησης πληροφοριών ανάμεσα στα 560 βιβλία διαφόρων θεμάτων που διαθέτει. Χρησιμοποιείται επίσης κατά τη διάρκεια διαφόρων μαθημάτων, όπως Νεοελληνικής Γλώσσας, Θρησκευτικών, Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και άλλων, καθώς διαθέτει Η/Υ, συνδεδεμένο με βιντεοπροβολέα στον οποίο προβάλλονται οι κατάλληλες για κάθε μάθημα παρουσιάσεις, βίντεο, εργασίες. Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιείται επίσης και για διάφορες δράσεις που υλοποιούνται στο σχολείο μας.

Η αίθουσα Μουσικής χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Μουσικής και των Αγγλικών. Διαθέτει φορητό υπολογιστή και βιντεοπροβολέα καθώς και το μουσικό όργανο “αρμόνιο”.

Η αίθουσα εκδηλώσεων χρησιμοποιείται για το μάθημα της Γυμναστικής, κατά τις βροχερές ημέρες. Διαθέτει εξοπλισμό επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ) και στρώματα γυμναστικής. Η αίθουσα χρησιμοποιείται επίσης για διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου.